customs broker +38 067 547 21 44
тел.:+38 067 547 21 44      Среда, 03.03.2021, 05:54
Приветствую Вас Гость | RSS
PROFESSIONAL CUSTOMS SERVICE                         
Доверяй профессионалам                                                                                                          
Главная смотри приказРегистрацияВход
О НАС
НАШИ УСЛУГИ
АКРЕДИТАЦИЯ
Телефоны
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
контакты
Евгений +380675472144 superbrok@ukr.net г. Киев, ул. Б.Окружная,4
Мини-чат
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 43
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Наказ КРМ від 19.04.2011 № 560
                                                                                     НАКАЗ КРМ 19.04.2011 №560
І. Загальні положення

 

1.1. Тимчасовий Порядок ведення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі Порядок) уКиївській регіональній митниці (далі КРМ) розроблений відповідно до вимог законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 № 959-XII (зі змінами та доповненнями), «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.03 № 755-IV (із змінами та доповненнями),Цивільного кодексу України від 16.01.03 № 435-IV, Господарського кодексу України від 16.01.03 № 436-IV,Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV, постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80«Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України» (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Цей Порядок регламентує дії посадових осіб КРМ щодо здійснення обліку суб’єктівзовнішньоекономічної діяльності (далі суб’єкти ЗЕД), які  розташовані у зоні діяльності КРМ.

1.3. Суб`єкти ЗЕД, які розташовані у зоні діяльності КРМ за своєю адресою місцезнаходження, вказаною у свідоцтві про державну реєстрацію, до моменту подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, при декларуванні товарів або повідомленні про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, звертаються до КРМ для оформлення облікової картки.

1.4. Оформити облікову картку можуть суб`єкти ЗЕД, які пройшли державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.03 № 755-IV (із змінами та доповненнями), а саме:

1.4.1 юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні та які мають постійне місцезнаходження на території України;

1.4.2 фізичні особи – підприємці (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України та постійно проживають на території України);

1.4.3 зареєстровані в установленому порядку представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно із законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України.

 

1.5. Облік здійснюється шляхом заповнення суб’єктом ЗЕД всіх граф облікової картки за формою, затвердженою цим наказом, та підтвердження даних, зазначених у обліковій картці документами, перелік яких наведено у додатку 1 до цього Порядку. На час подання документи повинні бути чинними  згідно з діючим законодавством. Облікова картка заповнюється українською мовою з використанням ПЕОМ та завіряється завіряється печаткою юридичної або фізичної особи (у разі наявності).

Облікові картки, заповнені від руки, з виправленнями, підчистками й помилками, факсимільними підписами або кліше до оформлення не приймаються.

1.6. Перебування суб’єкта ЗЕД на обліку у тому чи іншому підрозділі митного оформлення (далі ПМО) не є підставою для відмови у митному оформленні у будь-якому ПМО КРМ. Виключно у тому ПМО, де зберігаються оригінали дозвільних документів, здійснюється митне оформлення наступних категорій товарів:

1.6.1. Що підпадають під режим ліцензування та квотування;

1.6.2. Що переміщуються через митний кордон України за контрактами, які підлягають реєстрації в Міністерстві економіки України;

1.6.3. Заявлених із застосуванням тимчасової або неповної декларації;

1.6.4. Що надходять в якості іноземних інвестицій;

1.6.5. Згідно з режимом тимчасового ввезення (вивезення) (за винятком тих, що підлягають експортному контролю або надійшли (відправляються) залізничним транспортом у (з) митного поста «Лівобережний» (далі – м/п «Лівобережний»), авіаційним транспортом на (з) ВМО №1 та ВМО №2 м/п «Жуляни», річковим транспортом на (з) м/п «Правобережний»;

1.6.6. Давальницької сировини та готової продукції (за винятком тих, що підлягають експортному контролю або надійшли (відправляються) залізничним транспортом у (з) м/п «Лівобережний», авіаційним транспортом на (з) ВМО №1 та ВМО №2 м/п «Жуляни», річковим транспортом на (з) м/п «Правобережний».

 

ІІ. Подання, використання, зберігання облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

 

2.1. Облік суб’єктів ЗЕД у митниці здійснюється сектором обліку суб’єктів ЗЕД відділу інформаційних технологій та митної статистики (далі ВІТ та МС) за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8-а. Рішення про можливість здійснення обліку суб’єктів ЗЕД у КРМ приймає уповноважена посадова особа сектору обліку (відповідно до своїх посадових обов’язків).

2.2. Для оформлення облікової картки суб`єкта ЗЕД особа, яка в ній вказана або особа, визначена ст.26 Митного кодексу України, звертається до КРМ та подає:

2.2.1. Два примірники облікової картки, заповнені згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2.2.2. Електронну копію облікової картки відповідного формату (при первинному зверненні);

2.2.3. Оригінали та завірені належним чином копії документів, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Порядку;

2.3. Посадова особа сектору обліку виконує наступні дії:

2.3.1. Перевіряє відповідність електронної копії паперовому примірнику облікової картки;

2.3.2. Перевіряє комплектність документівзгідно з переліком, наведеним у додатку 2 до цього Порядку; перевіряє відповідність даних облікової картки даним, зазначеними у поданих документах; звіряє копії з оригіналами поданих документів;

2.3.3. Перевіряє інформацію про суб’єкта ЗЕД в електронній базі даних учасників ЗЕД КРМ та в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (далі ЄАІС ДМСУ). У разі відсутності подвійного обліку у іншому митному органі (окрім випадків, визначених Держмитслужбою України) посадова особа сектору обліку присвоює обліковій картці унікальний номер та проставляє  його на двох примірниках облікової картки суб’єкта ЗЕД.

2.4. Формування номера здійснюється наступним чином: 10000/PP/RR/NNNNN, де PP – цифровий індекс ПМО (ПМО визначається відповідно до Розподілу території та компетенції, в межах яких здійснюють функції  митні пости Київської регіональної митниці та відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці, затверджений окремим наказом митниці); RR – останні цифри року первинного обліку; NNNNN – порядковий номер реєстрації в  журналі обліку суб’єктів ЗЕД. Посадова особа сектору обліку завіряє всі примірники облікової картки підписом та особистою номерною печаткою (далі ОНП). На звороті облікової картки, у разі потреби, зазначається інформація про документи облікової справи з обмеженим терміном дії (договір оренди та інше).

2.5. Перший примірник облікової картки разом з копіями документів, поданих для оформлення, залишається в архіві облікових справ суб’єктів ЗЕД КРМ. Другий примірник надається заявникові для засвідчення факту його обліку в митниці, про що ним вчиняється запис на звороті першого екземпляра облікової картки: «Документи надав, облікову картку отримав, дата, ПІБ, підпис».

2.6. Облікова картка суб’єкта ЗЕД реєструється посадовою особою сектору обліку в журналі реєстрації облікових карток суб’єктів ЗЕД. Журнал реєстрації облікових карток суб’єктів ЗЕД за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, ведеться у паперовому вигляді, прошнурований та пронумерований.

2.7. Електронна копія облікової картки суб’єкта ЗЕД заноситься до електронної бази даних обліку суб’єктів ЗЕД КРМ.

2.8. Інформація щодо обліку суб’єктів ЗЕД передається до ЄАІС ДМСУ. Переданню підлягають електронні копії облікових карток, що були оформлені або анульовані. Формат електронної копії облікової картки, порядок та строки передання встановлюються Держмитслужбою України.

2.9. Відмова у проведенні обліку суб'єкта ЗЕД здійснюється у наступних випадках:

2.9.1. Відсутність повного пакету документів відповідно до додатку 1;

2.9.2. Невідповідність відомостей, зазначених у документах, відомостям, зазначеним у обліковій картці та її електронній копії;

2.9.3. Заповнення облікової картки та її електронної копії з порушенням цього Порядку;

2.9.4. Подання документів особою, яка не має на це повноважень;

2.9.5. Невідповідність документів вимогам чинного законодавства України.

 

ІІІ. Внесення змін до облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

 

3.1. Суб’єкт ЗЕД у разі будь-яких змін або доповнень до відомостей, які були заявлені (крім зміни назви підприємства), звертається до КРМ для внесення відповідних змін до облікової картки.

3.2. При поданні нової облікової картки у суб’єкта ЗЕД вилучається попередня облікова картка, яка зберігатиметься в архіві облікових справ суб’єктів ЗЕД КРМ. При внесенні змін реєстраційний номер облікової картки не змінюється.

3.3. Зміни до облікової картки вносяться у порядку передбаченому пунктом 2.2. розділу ІІ цього Порядку. При внесенні змін реєстраційний номер облікової картки не змінюється.

3.4. У разі виникнення необхідності внесення змін в облікову картку у випадках її втрати, переходу з одного ПМО до іншого, зміни назви переоблік проводиться на підставі нової облікової картки відповідно до пункту 2.2. розділу ІІ цього Порядку та документів в яких відбулися зміни або доповнення.

Дане питання погоджується з керівництвом митниці шляхом надання суб’єктом ЗЕД листа-звернення, зареєстрованого у відділі організаційного та документального забезпечення (далі ВО та ДЗ). На листі повинні бути  відмітки про відсутність боргів у ПМО. У випадках втрати облікової картки або зміни назви питання погоджується з керівництвом ВІТ та МС шляхом надання суб’єктом ЗЕД листа-звернення, зареєстрованого у ВІТ та МС.  На листі повинні бути  відмітки про відсутність боргів у ПМО.

 

IV. Анулювання облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

 

4.1. Анулювання обліку здійснюється у таких випадках:

4.1.1. За зверненням суб’єкта ЗЕД;

4.1.2. У разі втрати облікової картки, зміни назви або зміни ПМО;

4.1.3. У разі виявлення підроблених документів або недостовірних даних про суб’єкта ЗЕД;

4.1.4. При виявленні невідповідності даних облікової картки поданим документам, а також завершення дії наданих для проведення обліку документів;

4.1.5. У разі зміни місцезнаходження суб’єкта ЗЕД, якщо ця зміна тягне за собою зміну зони діяльності КРМ;

4.1.6. Здійснення обліку в іншому митному органі (окрім випадків, визначених Держмитслужбою України);

4.1.7. Якщо з дати останнього звернення суб’єкта ЗЕД до митниці щодо обліку минуло 3 роки (рахувати з дати, яка зазначається на ОНП, проставленій у обліковій картці);

4.1.8. У інших випадках.

4.2. Рішення про анулювання облікової картки приймає керівництво митниці або керівництво ВІТ та МС у випадках, визначених окремим наказом митниці.

Анулювання обліку суб’єкта ЗЕД на КРМ (визначене підпунктом 4.1.7) здійснюється за окремим наказом митниці.

4.3. У разі скасування обліку на підставі службової записки служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (далі СБК та ПМП) поновлення відбувається за умови погодження з керівником СБК та ПМП (шляхом накладання відповідної резолюції на листі-зверненні суб’єкта ЗЕД).

 

4.4. Анулювання обліку здійснюється наступним чином:

4.4.1. Посадові особи ПМО здійснюють перевірку на наявність боргів і порушень митного законодавства України відповідним суб’єктом ЗЕД, про що на листі суб’єкта ЗЕД проставляються відповідні відмітки. Керівництво ПМО у листі зазначає пропозиції щодо можливості анулювання обліку суб’єкта ЗЕД та направляє зазначений лист до ВО та ДЗ.

4.4.2. Посадова особа ВО та ДЗ, після реєстрації даного листа, передає його на підпис керівництву митниці для прийняття остаточного рішення щодо можливості анулювання обліку суб’єкта ЗЕД на КРМ.

4.4.3. Після отримання із ВО та ДЗ зазначеного листа із резолюцією керівництва митниці щодо анулювання обліку суб’єкта ЗЕД, посадова особа сектору обліку вилучає другий примірник облікової картки суб’єкта ЗЕД (за наявності) та робить запис на листі: «Анульовано. Причина анулювання. Дата. ПІБ. Підпис». Посадова особа сектору обліку анулює облікову картку в електронній базі обліку суб’єктів ЗЕД КРМ та ЄАІС ДМСУ в терміни визначені чинним законодавством.

4.4.4. Анульована облікова картка зберігається в архіві митниці разом із комплектом документів, на підставі яких здійснювався облік даного суб’єкта ЗЕД на митниці (строки зберігання визначаються чинним законодавством).

 

V. Заключні положення

 

5.1. Відповідальність за достовірність наданих документів і заявлених в обліковій картці відомостей несе керівник суб’єкта підприємницької діяльності/ фізична особа-підприємець.

5.2. Відповідальність за наявність зазначених в обліковій картці відомостей, відповідність їх поданим документам, несе посадова особа сектору обліку, яка здійснює облік.

5.3. У разі здійснення виїмки правоохоронними органами України облікової справи суб’єкта ЗЕД в архіві митниці залишаються копії відповідних документів, копія постанови або протоколу про виїмку. В цих випадках переоблік здійснюється за умови надання суб’єктом ЗЕД оригіналів та завірених відповідним чином копій документів, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

5.4. У разі внесення змін до нормативно – правових актів, відповідно до яких розроблено даний Порядок, він застосовується у частині, що не суперечить чинному законодавству України.

5.5. Облікові картки суб’єктів ЗЕД, в яких зазначені попередні назви ПМО,  діють до 31.12.11.

5.6. Процедура митного оформлення товарів у ПМО поза місцем обліку визначається окремим порядком, який затверджується наказом митниці.

Форма входа
НОВОСТИ ТАМОЖНИ
МЫ И ТАМОЖНЯ
Поиск
Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • +38 044 362 19 66     спд пархоменко © 2021+38 067 547 21 44
    +38 044 362 19 66                                                                          +38 067 547 21 44